Mérleg 2014:

  Előző év Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)    
A. Befektetett eszközök    96      83
I. Immateriális javak    
II. Tárgyi eszközök    96      83
III. Befektetett pénzügyi eszközök    
B. Forgóeszközök   844   848
I. Készletek   474   429
II. Követelések    
III. Értékpapírok    
IV. Pénzeszközök   370   419
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN   940   931
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)    
C. Saját tőke   940   931
I. Induló tőke/jegyezett tőke    
II. Tőkeváltozás/eredmény   953   882
III. Lekötött tartalék    
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből   -13     49
V. Tárgyi eredmény vállalkozási tevédenységből    
D. Tartalék    
E. Céltartalékok    
F. Kötelezettségek    
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek    
II. Rövid lejáratú kötezelettségek    
FORRÁSOK ÖSSZESEN   940   931

Eredménylevezetés 2014:

  Alaptevékenység Alaptevékenység
  Előző év Tárgyév
A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II) 1558 2369
I. Pénzügyileg rendezett bevételek 1558 2369
ebből:    
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés 141 181
- támogatások 1387 2017
- adományok    
- egyéb bevételek 30 171
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek    
B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI) 1571 2320
III. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 1557 2306
IV. Ráfordítást jelentő eszközvátlozások    
V. Ráfordítást jelentő elszámolások 14 14
VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások    
C. Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI) 1 63
D. Nem pénzbeli realizált eredmény (II-(IV-V)) -14 -14
E. Adózás előtti eredmény (I+II)-(III+IV+V) -13 49
F. Fizetendő társasági adó    
G. Adózott eredmény (E-F) -13 49

2014-ben 72.446.- Ft-ot kaptunk a SZJA 1 %-ából. Ezt az összeget a zene és táncoktatásra fordítottuk. Köszünjük szépen!

Fellépések 2014-ben:

Január: I. Szalántai Disznóvágás

Február: Pécs Lijepom Nasom felvétel

Március: Pécs-Harkány futóverseny, Óvodai Alapítványi bál

Április: Máltai Szeretetszolgálat estje

Május: Folktalicska Hosszúhetény

Június: szalántai Pünkösd, Stari Jankovci Horvátország

Július: Donji Miholjac Horvátország, Szemely falunap

Augusztus: Kökény

Szeptember: MIOK rendezvény szalántai falunap,

Október: Lijepom Nasom felvétel Donji Miholjac, 15 éves Jubileumi műsor

November: Iskolai alapítványi bál, Országos Horvát nap Budapest, Horvát est Siklós

December: Karácsonyi hangverseny Kodály Központ, Pogány, Karácsonyi mise Németi templom és Kertvárosi templom.

Mérleg 2013:

Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
a b c d
1. A. befekzetett eszközök (2-4. sorok) 110 96
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK    
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 110 96
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK    
5. Forgóeszközök (6-9. sorok) 884 844
6. I. KÉSZLETEK 501 474
7. II. KÖVETELÉSEK    
8. III. ÉRTÉKPAPÍROK    
9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 383 370
10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1. + 5. so) 994 940
11. C. Saját tőke (12. 16. sorok) 994 940
12. I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE    
13. II. TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY 901 953
14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK    
15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 93 -13
16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL    
17. D. Tartalék    
18. E. Céltartalékok    
19. F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)    
20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK    
21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK    
22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sor) 994 940

Eredménylevezetés 2011

Sorszám A tétel megnevezése Előző év   Tárgyév  
    Alaptev. Összes Alaptev. Összes
1. A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I.+II.) 1.924 1.924 1.558 1.558
2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 1.924 1.924 1.558 1.558
3. Ebből: -támogatások 1.297 1.297 1387 1387
4. - alapítói              
5. - központi költségvetési 102 102 650 650
6. - helyi önkormányzati 955 955 515 515
7. -társadalombiztosítási        
8. - továbbutalási céllal kapott        
9. - egyéb 470 470 384 384
10. - tagdíj 157 157 190 190
11. - egyéb bevételek        
12. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK        
13. B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III.+IV.+V.+VI.) 1.831 1.831 1.571 1.571
14. III. RÁFORDÍTÁSKÉNT ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK 1.780 1.780 1.557 1.557
15. Ebből: továbbutalt támogatás        
16. IV. RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ESZKÖZVÁLTOZÁSOK        
17. V. RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ELSZÁMOLÁSOK 51 51 14 14
18. VI. RÁFORDÍTÁSKÉNT NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK        
19. C. Tárgyi pénzügyi eredmény (I.-II.-VI.) 144 144 1 1
20. D. Nem pénzben realizált eredmény [II.-(IV.+V.)] -51 -51 -14 -14
21. E. Adózás előtti eredmény (I.+II.)-(III.+IV.+V.) 93 93 -13 -13
22. F. Fizetendő társasági adó        
23. G. Adózott eredmény (E+F)           93          93       -13       -13
24. H. Jóváhagyott osztalék        

2013-ben 33.326.- ft-ot kaptunk az SZJA 1%-ból. Ezt az összeget a zene- és táncoktatás költségeire fordítottuk. Köszönjük szépen !

 

Fellépések 2013-ban:

Március: Szalántai Óvodai Jótékonysági bál.

Május: Folktalicska Hosszúhetény, Pünkösd Szalánta

Június: Nasica Horvátország, 

Július: Donji Miholjac Horvátország, Thermal Spa Siklós

Augusztus: Falunap Bogád Pogány Szalánta

Szeptember: Horvát nap Kökény, Bátya, Pogány, Forkusevci Horvátország

November: Horvát nap, Harkány. 

December: Adventi est Szalánta.

Oldalmenü
Naptár
Diavetítő