MARICA KULTURÁLIS
EGYESÜLET

 

 

A MARICA Kulturális Egyesület 1999. májusában alakult Szalántán. Fő feladata a helyi, főleg bosnyák-horvát népi kultúra életben tartása, a hagyományok ápolása.

Községünkben a néptánc rendelkezik a legjelentősebb hagyományokkal, a gyerekek-fiatalok igen nagy része műveli valamilyen szinten. Egyesületünkben korosztály szerinti megosztásban három csoportban tanulják a néptáncot . A horvát és bosnyák mellett más (makedón, szerb, bunyevác) táncokkal is foglalkozunk.                                                                      
         

 

 

Mivel hamar igény mutatkozott a táncosok zenekari kíséretére, 2000. novemberében megalakítottuk a tamburazenekart, majd két évre rá a zenekar utánpótlás csoportját.

2006. januárjában tovább bővült tevékenységeink köre: létrejött felnőtt  énekkari csoportunk: ők a népdalok mellett templomi énekeket is előadnak.

Csoportjaink rendszeresen színesítik Szalánta és számos környékbeli település (Pécs, Harkány, Kökény, Pogány, Siklós stb.) rendezvényeinek műsorát. Több alkalommal részt vehettünk a Pécsett megrendezett Magyarok Európa Fesztiválján, valamint a "Dobro Dosli" fesztiválon.  

                                                                                                      

Táncosaink több alkalommal külföldre is eljutottak: 1999-ben Sice-ben, 2003-ban a szlovákiai Senec-ben vettek részt gyermek néptánc-találkozón. 2005-ben Zágrábba kaptunk meghívást egy nagyszabású gyermek folklór fesztiválra, ahol mind táncosaink, mind zenészeink igen nagy sikerrel szerepeltek. 2010-ben Zapresicben , Hruscevecben és Nova Gradiskaban szerepeltünk. 2013-ban Nasice, Donji Miholjac és Forkusevci kulturális rendezvényein vettünk részt. 

A tamburazenekar több alkalommal részt vett a tamburazenekarok országos találkozóján, s mindig elismerő kritikát kapott.
Zenészeink fejlődését jelzi, hogy tamburazenekarunk 2006. tavaszán térségi kiváló minősítést kapott, s ezzel egyidőben CD-felvétel is készült a műsorukból. 2007-ben az országos minősítőn ezüst fokozatot ért el a zenekar.


Hagyományőrző munkánkról 2008. őszén a Duna TV stábja készített kisfilmet, melyet több alkalommal is bemutattak a különböző TV-csatornák.

Az egyesület 2009-ben ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját. Ez alkalomból a zenekar és a népdalkórus közös CD-felvételt készített, Matusek László gyűjtését felhasználva.

Egyesületünk 2000 óta tart kapcsolatot horvátországi testvértelepülésünk, Strizivojna folklór csoportjával. Ez idő alatt kölcsönösen, többször hívtuk meg egymást különböző rendezvényekre. A táncosokat  Szávai József és Vélin Veszna tanítja, a  zenekar oktatója és vezetője Vízvári Zoltán. A népdalkórus vezetője Szrimácz Tiborné.

Egyesületünk 2011-ben megkapta a "Baranyai Horvátokért" díjat.

2014-ben az Országos Horvát Önkormányzattól megkapta a "Magyarországi Horvát Ifjúságért" díjat. 

 


 

A felkészítésen, szerepléseken túlmenően a helyi népszokásokat is ápoljuk: pl. minden évben Pünkösdkor lányaink népviseletbe öltözve "krajlicéznek"- azaz jókívánságaikkal járják a falu házait.

Saját szervezésű rendezvényekkel is részt veszünk községünk életében: szüreti bállal, egyesületi műsoros esttel, szilveszteri mulatsággal.


A MARICA K.E. tagdíjakból, támogatásokból és pályázatokon elnyert pénzösszegekből tartja fenn magát. Fő támogatónk a helyi önkormányzat, amely a pénzbeni és erkölcsi támogatáson túl a tulajdonában lévő 9 hangszer felajánlásával, valamint a próbatermek biztosításával (Művelődési Ház) teremtette meg a tánc-és zeneoktatás lehetőségét. Jelentős anyagi támogatást, valamint szakmai segítséget nyújt a helyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat. Évek óta sikeresen pályáznak az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhőz, ahol az Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága segitségével tudják megrendezni a Pünkösdi rendezvényüket és nagyban hozzá járul a működési költségek finanszítozásához. A Szalántai Zrt. és néhány helybéli vállalkozó szintén segíti az egyesület munkáját

Egyesületünk elnöksége 5 főből áll, akik "társadalmi munkában" biztosítják, irányítják a csoportok működését:

 

 


Sokáczné Szajkó Judit elnök (30-2255089)


Sándorné Stivics Brigitta (20-5096714)


Szrimácz Tiborné (20-5754389)

Grószné Mátrai Eszter

Szendrői Alexandra


E-mail: maricake@citromail.hu

Adószám: 18315907-1-02

Oldalmenü
Naptár
Diavetítő